معرفی مرکز آموزش ‌های عالی آزاد و خاص

این مرکز از سال 1390 با مصوبه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص واگذاری مدیریت آموزش های عالی آزاد به دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی گردید.

از اهداف راه اندازی این مرکز می توان به ارتقای سطح دانش و مهارت جامعه، ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی، تعمیم و توسعه آموزش های عالی مهارتی و تخصصی، ارائه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ارتقاء مهارت شاغلین بخش‌ های مختلف اقتصادی، افزایش مهارت ‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلان فاقد تجربه اجرایی با بکارگیری و سازمان دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه های اجرایی و موسسات آموزش عالی آزاد برشمرد.

 مراکز آموزش علمی کاربردی

این مراکز بر اساس گروه های تحصیلی در حال اجرای خود می ‌توانند  صرفا مجری دوره های آموزشی تک پودمان باشند. مراکز آموزش علمی کاربردی می توانند علاوه بر تقاضای اجرای تک پودمان ‌های مصوب، با توجه به نیاز سنجی های آموزشی مشاغل مختلف پس از تدوین دوره های آموزشی و تصویب آن توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و اخذ مجوز اجرا دوره های آموزشی تک پودمان را اجرا نمایند.

هدیه ویژه: ویکی‌ دانشگاه (به انگلیسی: Wikiversity) با شعار "set learning free" یکی از پروژه‌ های بنیاد ویکی‌ مدیا است.  ویکی‌ دانشگاه اجتماعی است برای آفریدن و بهره بردن از مواد آموزشی آزاد و فعالیت‌ ها و برای ایجاد محیطی تشکیل شده تا همگان بتوانند به آموزش و آموزاندن، پژوهش و خدمت رسانی بپردازند. این پروژه هم‌ اکنون در زبان‌ های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و اسپانیایی آغاز شده‌ است. آرمان‌ های اصلی ویکی دانشگاه:

  • ساخت و میزبانی محتوای آزاد، مواد آموزشی چند رسانه‌ای، منابع و برنامه‌ های آموزشی برای تمام گروه‌ های سنی و همه زبان ها.
  • توسعه پروژه‌ های آموزشی مشارکتی و انجمن‌ های مربوطه.

دانش آموزان (شامل دانشجویان) و آموزگاران به پیوستن به اجتماع ویکی دانشگاه به عنوان ویرایشگران این دانشنامه که در آن هر کسی می‌ تواند هر صفحه‌ ای را ویرایش کند دعوت می‌ شوند. وب‌گاه این اجتماع دارای فهرستی است از اطلاعات مربوط به جنبه‌ های گوناگون ویکی دانشگاه.