مشاوره تبلیغاتی رایگان امروز : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 02166538513 info [at] amoozeshgaha.com

مرجع برترین آموزشگاه ها و عرضه کنندگان تجهیزات و خدمات آموزشی کشور

مرجع برترین آموزشگاه های ایران

راهنمای جامع بهترین آموزشگاه های کشور

دانشگاه اصفهان

 • دانشگاه اصفهان - 1
 • دانشگاه اصفهان - 2
 • دانشگاه اصفهان - 3
 • دانشگاه اصفهان - 4
 • دانشگاه اصفهان - 5
 • دانشگاه اصفهان - 6
 • دانشگاه اصفهان - 7
 • دانشگاه اصفهان - 8
 • دانشگاه اصفهان - 9
 • دانشگاه اصفهان - 10
 • دانشگاه اصفهان - 11
 • دانشگاه اصفهان - 12
 • دانشگاه اصفهان - 13
 • دانشگاه اصفهان - 14
 • دانشگاه اصفهان - 15
 • دانشگاه اصفهان - 16
 • دانشگاه اصفهان - 17
 • دانشگاه اصفهان - 18
 • دانشگاه اصفهان - 19
 • دانشگاه اصفهان - 20

دانشگاه اصفهان

 •   email
 • email
 •    اصفهان اصفهان
 • www.ui.ac.ir
 • آموزش عالی دانشگاه دولتی
 • 1517 بازدید
 • تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
 • اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، كد پستي: ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶

جمعی از پزشكان اصفهان در جهت تاسيس آموزشگاه عالی بهداری با تلاش و پشتكار خود موفق شدند موافقت احداث مركز آموزش عالی بهداری را كه پايه‌ گذاری دانشگاه اصفهان امروز است را جلب نمايند.

با موافقت تاسيس آموزشگاه عالی بهداری در سال ۱۳۲۵ و افزايش تعداد متقاضيان شركت كننده‌ در اين آموزشگاه، زمين‌ های هزار جريب تا نزديكی كوه صفه، برای برپايی عظمتی با شكوه به نام دانشگاه اصفهان مهيا گرديد.

پس از تاسيس و انتقال آموزشگاه عالی بهداری به منطقه‌ هزار جريب، دانشكده‌ پزشكی نيز در ۷ آبان ماه ۱۳۲۹ در كنار همان آموزشگاه احداث گرديد. در سال ۱۳۳۵ قدم ديگری در جهت تعالی دانشگاه اصفهان برداشته شد كه آن، تاسيس دانشكده‌ داروسازی در كنار پزشكی بود. پس از تاسيس دانشكده‌ داروسازی، در دی ماه ۱۳۳۷ دانشكده‌ ادبيات با برپایی دو رشته‌ تحصيلی زبان و ادبيات فارسی و انگليسی در كوی شاهزاده ابراهيم، گسترش رشته‌ هایی چون زبان و ادبيات فرانسه (۱۳۳۸)، زبان و ادبيات ارمنی (۱۳۳۹)، زبان و ادبيات عرب (۱۳۳۱)، تاريخ و جغرافيا (۱۳۴۵)، گروه علوم اجتماعی (۱۳۴۸) و انتقال اين دانشكده در سال ۱۳۴۸ از كوس شاهزاده ابراهيم به مجموعه‌ دانشكده‌ های واقع در هزار جريب رونقی تازه به دانشگاه اصفهان بخشيد.

مرداد ماه سال ۱۳۴۳ ياد آور خاطره‌ تاسيس دانشكده‌ های علوم و علوم تربيتی و روانشناسی به همت تلاش پيگير و بی وقفه‌ استادانی چون دكتر فاروقی می باشد. در اواخر سال ۱۳۴۷ با شكل‌ گيری كلی دانشگاه اصفهان، مدرسه‌ عالی كورش كبير به اين دانشگاه الحاق گرديد و در همان سال نيز دانشكده‌ علوم اداری و اقتصاد در دانشگاه تاسيس شد.

در سال ۱۳۶۵ پس از سه دهه دانشكده‌ های علوم پزشكی از دانشگاه اصفهان جدا شدند و راهی جداگانه برگزيدند.

امروزه پس از گذشت چندين سال از تاسيس، دانشگاه اصفهان در مسير توسعه‌ علمی گام‌ هایی برداشته است كه در يك نگاه می توان به آن اشاره‌ كرد.

تعداد دانشكده ها: ۱۲
تعداد اعضای هيات علمی بامرتبه استاد: ۳۶
تعداد گروه های آموزشی: ۴۵
تعداد اعضای هيات علمی با مرتبه دانشيار: ۱۰۷
تعداد مركز زبان آموزی: ۲
تعداد اعضای هيات علمی با مرتبه استاد يار: ۳۱۶
تعداد مركز پژوهشی: ۵
تعداد اعضای هيات علمی با مرتبه مربی: ۶۱
تعداد گروه پژوهشی: ۳۲
تعداد اعضای هيات علمی با مرتبه استاد يار به بالا: ۴۵۹
تعداد اعضای هيات علمی: ۵۰۹
تعداد دانشجوی مقطع كارشناسی: ۹۶۸۷
تعداد دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد: ۴۴۳۰
تعداد دانشجوی مقطع دكتری: ۸۷۱
تعداد رشته های مقطع كارشناسی: ۶۱
مساحت فضای آموزشی: ۴۷۳۳۹۵
تعداد رشته های مقطع كارشناسی ارشد: ۱۴۷
مساحت كلاس های درس: ۵۱۴۱۵
تعداد رشته های مقطع دكتری: ۵۱

دانشکده های دانشگاه اصفهان:   

 • دانشكده ادبيات و علوم انسانی
 • دانشكده علوم جغرافيایی و برنامه ريزی
 • دانشكده اهل البيت (ع)
 • دانشكده علوم و فناوری نوين
 • دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشكده عمران و حمل و نقل
 • دانشكده زبان های خارجی
 • دانشكده فنی و مهندسی
 • دانشكده شيمی
 • دانشكده مهندسی كامپيوتر
 • دانشكده علوم
 • دانشكده علوم اداری و اقتصاد
 • دانشكده علوم تربيتی و روانشناسی

مراکز دانشگاه اصفهان:    

 • آزمايشگاه مركزی
 • كارآفرينی
 • واحد های پژوهشی
 • آموزش زبان فارسی
 • كتابخانه مركزی
 • بهداشت و درمان
 • مديريت آموزش های الكترونيكی و آزاد - مجازی 
 • رشد
 • مشاوره
 • زبان آموزی
 • مشاوره آماری
 • سايت مركزی
 • نابينايان
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نظريه پردازی