مشاوره تبلیغاتی رایگان امروز : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ 02166538513 info [at] amoozeshgaha.com

مرجع برترین آموزشگاه ها و عرضه کنندگان تجهیزات و خدمات آموزشی کشور

مرجع برترین آموزشگاه های ایران

راهنمای جامع بهترین آموزشگاه های کشور

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 1
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 2
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 3
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 4
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 5
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 6
 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان - 7

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان

 •   email
 • email
 •    گلستان گرگان
 • www.gau.ac.ir
 • آموزش عالی دانشگاه دولتی
 • 1559 بازدید
 • تاریخ ثبت : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
 • گرگان، خيابان شهيد بهشتي، کد پستی: 4913815739

تاريخچه دانشگاه
در يازدهم مهرماه 1336 نخستين پايه های دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی با افتتاح آموزشگاه عالی جنگل و مرتع توسط وزير كشاورزی در گرگان پی ريزی شد. اين آموزشگاه در سال 1355 به مدرسه عالی منابع طبيعی تبديل گرديد.

پس از پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ايران، در سال 1358 با موافقت وزارت كشاورزی و وزارت علوم، مدرسه عالی به وزارت علوم ملحق گشت و زير پوشش دانشگاه مازندران به دانشكده منابع طبيعی تبديل شد.

تا اين زمان شش دوره جنگلداری ( 1338 تا 1343)، چهار دوره فوق ديپلم جنگل و مرتع (1345 تا 1358) و چهار دوره ليسانس ناپيوسته در سه گرايش جنگل، مرتع و حفاظت خاك (1354 تا 1357) فارغ التحصيل شده بودند.

پس از انقلاب فرهنگی همزمان با بازگشايی مجدد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال1361، در اين دانشكده چهار گروه آموزشی شامل جنگلداری، مرتع و آبخيز، چوب شناسی و صنايع چوب و شيلات و محيط زيست تشكيل شد. اين گروه های آموزشی در مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپيوسته فعاليت داشتند. آموزش دوره های كارشناسی با داير شدن رشته های جنگلداری ( 1360)، مرتع و آبخيز (1361)، چوب شناسی و صنايع چوب (1361) و شيلات (1364) آغاز شد.

دانشكده منابع طبيعی گرگان در سال 1367 به مجتمع دانشگاهی علوم كشاورزی و منابع طبيعی ارتقا يافت و از دانشگاه مازندران منفك شد. در سال 1371 اين مجتمع دانشگاهی به دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی تبديل گرديد و فعاليت اولين دانشگاه تخصصی كشاورزی و منابع طبيعی در ايران آغاز شد. درحال حاضر در اين دانشگاه 107 رشته تحصيلی شامل 36 رشته كارشناسی، 44 رشته كارشناسی ارشد و 30 رشته دكتری تخصصی داير است.

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل حدود 4954 نفر است كه 1745 نفر ( 141 نفر دكترا و 1604 نفر كارشناسی ارشد) يعنی 35% آن ها دانشجوی تحصيلات تكميلی می باشند. تعداد اعضای هيات علمی اين دانشگاه 145 نفر است كه 88% آنان دارای مرتبه استادياری و بالاتر می باشند.

در اين دانشگاه هفده نشريه تخصصی به صورت ادواری و منظم منتشر می شود كه يازده نشريه دارای درجه علمی پژوهشی، يك نشريه ثبت شده در اندكس ISI و يك نشريه با درجه علمی- ترويجی می باشد.

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان دارای هيات مميزه و هيات امنای مستقل است. توسعه تحصيلات تكميلی، توسعه دوره های ميان رشته ای، تقويت آزمايشگاه های تحقيقاتی، افزايش انتشارات علمی پژوهشی، بهبود كيفيت آموزش، ارتقای فعاليت های فرهنگی اجتماعی، افزايش كيفيت خدمات رفاهی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با دانشگاه های داخل و خارج و افزايش فضای كالبدی از مهم ترين برنامه های آتی اين دانشگاه هستند.

دانشکده های دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی گرگان:

 • شيلات و محيط زيست
 • مرتع و آبخیزداری
 • علوم جنگل
 • مهندسی چوب و کاغذ
 • صنایع غذایی
 • علوم دامی
 •  تولید گیاهی
 • مهندسی آب و خاک
 • مدیریت کشاورزی