ورژن های زبان برنامه نویسی سی شارپ

جدول ورژن های زبان برنامه نویسی سی شارپ

 

ویژگی های اضافه شده در ورژن های مختلف زبان برنامه نویسی سی شارپ

C# 2.0

 • جنریک ها
 • نوع های جزئی
 • متدهای ناشناس
 • تکرار کننده ها
 • نوع های Nullable
 • دسترسی جداگانه Getter/setter
 • تبدیل های گروهی متد (delegate ها)
 • متغیرهای مشترک و متقابل برای delegate ها
 • کلاس های استاتیک
 • استنباط delegate

 

C# 3.0

 • متغیرهای Local با نوع مشخص
 • مقداردهنده های اولیه Object‌ و Collection
 • خصوصیات اجرا شده خودکار
 • نوع های ناشناس
 • متدهای Extension
 • عبارات Query
 • عبارات Lambda
 • درخت های Expression
 • متدهای جزئی

 

C# 4.0

 • اتصال دینامیک
 • آرگومان های نام گذاری شده و اختیاری
 • Covariance و Contravariance جنریک
 • نوع های Embedded interop

 

C# 5.0

 • متدهای ناهمگام
 • خصیصه های Caller Info

 

C# 6.0

 • کامپایلر به عنوان یک سرویس (Roslyn)
 • وارد کردن اعضای نوع استاتیک به Namespace
 • فیلترهای استثنا
 • انتظار در بلوک های catch/finally
 • مقداردهنده های اولیه با خصوصیت خودکار
 • مقادیر پیش فرض برای خصوصیاتی که تنها getter دارند
 • اعضای Expression-bodied
 • تکثیر دهنده Null (عملکرد شرطی Null یررسی Null مختصر)
 • درون یابی رشته
 • عملگر nameof
 • مقداردهنده اولیه دیکشنری

 

C# 7.0

 • Literal های دودویی
 • تفکیک کننده های رقم
 • توابع Local
 • Type switch
 • Return های Ref
 • تاپل های نام گذاری شده
 • Out var
 • تطبیق الگو
 • Return های Asynch اختیاری
 • Getter ها و Setter های Expression bodied
 • Constructor ها و finalizer های Expression bodied

زبان برنامه نویسی سی شارپ

قاعده نحوی زبان برنامه نویسی سی شارپ - C Sharp

 

قاعده نحوی اصلی زبان برنامه نویسی #C مانند دیگر زبان های سبک C ‌است، مانند C، C++‌ و جاوا.

 • از نقطه ویرگول برای مشخص کردن انتهای عبارت استفاده می شود.
 • از آکولادها برای گروه بندی عبارت ها استفاده می شود. عبارات معمولا در داخل متدها (توابع)، توابع در داخل کلاس‌ها و کلاس ها در داخل Namespace ها گروه بندی می شوند.
 • متغیرها توسط علامت مساوی تخصیص داده می شوند، اما با استفاده از دو علامت مساوی مقایسه می شوند.
 • از کروشه ها برای ارایه ها استفاده می شود، هم برای اعلان کردن آن ها و هم برای گرفتن یک مقدار در شاخص خاصی از آن ها.