پنجمین همایش بین‌المللی آموزش مهندسی ایران با تاکید بر بین‌ المللی سازی آموزش مهندسی برگزار می‌ شود.

به گزارش آموزشگاها به نقل از روابط‌ عمومی دانشگاه تهران، پنجمین همایش بین‌ المللی آموزش مهندسی ایران، ۳۰ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۶ با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و فرهنگستان علوم برگزار می‌ شود.

از محورهای اصلی این همایش می‌ توان به مستندسازی تجربیات در آموزش مهندسی، توجه به حفاظت از محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی در آموزش مهندسی، استفاده از شیوه‌ های نوین تدریس و ارزشیابی در آموزش مهندسی و چالش‌ ها و راه حل‌ ها در ارتباط با برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مهندسی اشاره کرد.

دکتر رضا فرجی دانا، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و رئیس هیأت مدیره انجمن آموزش مهندسی ایران، طی یادداشتی دستاوردهای همایش‌ های آموزش مهندسی را تشریح کرده است.

نخستین همایش دوسالانه آموزش مهندسی ایران در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه تهران و سه همایش بعدی آن در دانشگاه‌ های صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و شیراز برگزار شد. پنجمین همایش در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.