برچسب- آموزش زامارین

آموزش زامارین xamarin

معرفی کامل زامارین Xamarin – ابزار برنامه نویسی فرا پلتفرمی

توسعه دهندگان می توانند از ابزارهای زامارین که مبنای کد آن بر اساس زبان برنامه نویسی #C است استفاده کنند تا برنامه های محلی برای سیستم عامل های Android ،iOS و Windows با محیط کاربری محلی بنویسند و کدهای آن را میان پلتفرم های مختلف به اشتراک بگذارند.

بیشتر بدانید ...