برچسب- اخبار آموزشی

پرورش ذهن فنی دانشجویان با اموزش مهارت های فنی

ضرورت توجه به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دانشجویان ۰ (۰)

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم بر ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی دانشجویان در دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای در کنار توجه به مباحث فنی و مهارتی توجه به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی دانشجویان را نیز مورد توجه...

ادامه مطلب ...